Friday, September 4, 2009

Kata-Kata Imam Al-Ghazali* Seseorang yang kehilangan hasrat untuk mengetahui ilmu adalah semisal orang yang kehilangan nafsu makan, atau seperti orang yang suka makan roti yang bercampur dengan tanah liat

* Jika seseorang tidak mengetahui jiwanya sendiri yang paling dekat kepadanya, maka apa gunanya ia menuntut pelbagai macam ilmu yang beraneka ragam itu?


* Apabila cinta kepada Allah sudah sempurna, maka tidak ada sesuatu kesenangan yang dapat melebihi kesenangan dalam melakukan ibadah.

* Alam yang maha luas ini adalah kitab,syair,lukisan,ukiran dan bangunan yang penuh keindahan dan rahsia.Tidak terbatas tentunya limu dan kekuasaan Penciptanya.Setiap yang indah itu dicinta tetapi yang indah mutlak hanyalah satu.Bahagialah orang yang telah sempurna cintanya kepada Dia.Kesempurnaan cintanya itu ialah kerana ia menginsafi tanasub (persesuaian) batin antara dirinya dengan Dia.

* Membantah sesuatu keterangan sebelum mengerti benar-benar hakikat keterangan itu, hanya akan menjadi bantahan serampangan saja.

* Ilmu hakiki itu ialah yang memberi keyakinan bahawa maksiat itu racun yang membunuh dan bahawa akhirat itu lebih utama daripada dunia.barangsiapa takut akan hal ini, maka ia tidak akan melepaskan yang lebih utama untuk mengambil yang nista.

No comments: